Robert Holten trekte seg i dag med umiddelbar virkning fra styret i CCN.
Robert er fremdeles medlem av CCN. Styret ønsker Robert lykke til videre med sitt arbeid på Facebooksiden, og for Corvette miljøet i Norge.

Kenneth Skårdal har i dag trukket seg som administrator på Facebooksiden Corvetter i Norge.

Roar Selvnes
President.